• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Dragii mei, maicilor , surorilor şi iubiţi credincioşi , nu mai era nevoie să vorbesc şi eu , dar am spus că simt şi eu nevoia să stau de vorbă cu oamenii . Să le vorbesc despre prezenţa lui Hristos aici şi să binecuvântez şi maicile , surorile şi pe credincioşi ,pentru că aceasta este familia mea. A dat Dumnezeu să fie azi sărbătoarea Sfinţii Trei Ierarhi. Am rugat-o pe maica stareţă să mă lase să vorbesc eu astăzi. Nu îmi pare rău că mi-a dat răgaz să mă pregătesc , pentru că i-am ales pe cei Trei Sfinţi Ierarhi nu ca să le spun viaţa şi istoricul lor, pentru că vi le amintiţi . Şi ce viaţă dumnezeiască au avut ! Dar ce au făcut ei, nu a făcut nici unul din toate ziarele de până acum. Al patrulea secol este secolul de aur.

Şi eu acum o să vă spun, cu slăbiciunea mea, o să vă trec prin faţă minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei. Ia ascultaţi cine au fost aceştia trei. S-au născut aproape unul după altul : unul la 329, unul la 330 şi altul la 354. De aceea se şi zice că sunt trei mari capadocieni, mari învăţători şi dascăli ai lumii. Şi acum, scumpii mei, hai să punem în faţă jucăriile noastre ! Aceştia trei atât au îndemnat şi au practicat smerenia, modestia ,încât pot fi model pentru orice pustinc, ei având la bază studii frumoase şi pregătiri . La un moment dat păgânii aveau şi ei filozofii lor , însă când era câte o problemă pe care nu o putea desluşi nimeni , ziceau aşa : “Du-te la Vasile creştinul , că el ţi-o dezleagă”. Deşi îl atacau , totuşi ei recunoşteau meritul unui cap inspirat de Dumnezeu. Hai să îi iau pe rând, numai minunile de la ei.

Grigorie, acum l-a pictat maica stareţă în toată frumuseţea lui. Despre Grigorie, am reţinut ce spune toata Biserica : dacă ai vrea şi vrei să ai un chip de icoană a lui Hristos , acesta este Grigorie Teologul. Ştiţi ce bogat era? Dar pe cât a fost de bogat , pe atât s-a sărăcit pe sine . Când a venit el în părţile acelea, erau numai două biserici ortodoxe, restul erau ale arienilor. Şi atât s-a căznit de a câştigat, că atunci când s-a retras , au rămas numai două clădiri, biserici ariene,de păgâni şi restul erau ortodoxe . Vă daţi seama ce osteneală? Că nu era uşor ! Dar nu vă miraţi ca să vă apucaţi să comparaţi cu episcopii noştrii , cu noi preoţii, deoarece aceşti şfinţi nu pot fi comparaţi, aceştia sunt excepţii, ca un fel de mană a lui Dumnezeu trimisă într-un secol şi valabilă în toată lumea . Grigorie, era teolog. A scris contra ereticilor încât i-a lăsat la pământ.

Ioan Gură de Aur era cu păcătoşii, dar mai întâi să vă vorbesc despre Vasile cel Mare.

Vasile cel Mare era aşa disciplinat ,aşa de sobru, aşa de acru cu viaţa lui . Tocmai de aceea săracul , nu a trăit foarte mult, dar a lăsat atât de multe , cât nu au lăsat sinoade întregi, învăţături , sfaturi şi mai ales duh de sfinţenie. Grigorie, era cu teologia, vorbea frumos, ca un înger , iar Vasile fiind foarte sever ,a lăsat multe canoane şi a arătat şi Liturghie. La un moment dat se făcuseră trei tabere: unii cu Ioan Gură de Aur, unii cu Vasile cel Mare şi unii cu Grigorie Teologul. Şi ei justificau aşa: “Noi îl iubim pe Grigorie, pentru că a fost propovăduitor, a fost predicator, a întors păgâni “. Ceilalţi spuneau : “Noi îl iubim pe Vasile cel Mare , pentru că e mai mare decât toţi, fiindcă a făcut ordine , disciplină şi a dat canoane”. Grigorie spunea : “O să fac să lucraţi până aici”, dar Vasile venea şi zicea : “Gata , gata” şi dădea canon. Să mă ierte că vorbesc aşa despre ei, dar mi-s aşa de dragi! Ei sunt podoaba Bisericii, trei flori, trei nuanţe care o împodobesc . Şi discuţia a mers mai departe, unii cu vorbirea frumoasă, alţii cu canoanele .Majoritatea dintre ei au zis : “Noi îl iubim pe Ioan Gură de aur şi el e mai mare decât toţi , pentru că el ne-a primit pe toţi păcătoşii”.

Şi atunci, pentru că a fost disputa aceasta , au zis , să ne rugăm lui Dumnezeu să ne arate care e mai presus. Şi ce credeţi? Dumnezeu a stabilit aşa : “ Mergeţi şi spuneţi că nu-i mai mare unul decât celălalt. Grigorie a semănat, Vasile a plivit şi Ioan Gură de Aur a îngrijit , a luat spinii şi i-a primit pe toţi. Nu vă mai certaţi pe seama lor! “

Nu termin până nu spun ce a făcut Vasile, deşi am mai spus. Dar ca să vedeţi ce sfinţi, ce putere au avut ! Iulian Apostatul şi-a bătut joc de Sfântul Vasile cât a putut el, pentru că au fost colegi, însă împăratul a fost ambiţios, a lăsat ortodoxia şi a trecut la arianism. Şi a venit o dată să îl prindă pe Vasile in offside. Şi ce credeţi? Vine pe neştiute şi dă ordin să îi trimită mâncare din ce mânca el. Sfântul Vasile cel Mare , era în post şi i-a trimis trei pâini de orz. Iulian când le-a primit , s-a evervat zicând : “ Îşi bate joc de mine !” Sfântul Vasile a şi spus ucenicilor : “Uitaţi , spuneţi-i împăratului că noi am trimis din ce mâncăm noi ,el ne-a trimis din ce mănâncă el , deci egal. “ Nu s-a sfiit nenorocitul acesta de Iulian Apostatul şi a zis : “Gata , gata cu obrăznicia!” Sfântul ştia că Iulian era ambiţios , dar îi plăcea şpaga. Şi a pregătit bani , însă nimic. I-a spus : “ Să nu încerce cu nimic să mă convingă!” Sfântul Vasile, văzând că nu merge nicicum, a zis : “Merg la război, câştig, vin şi fac praf Cezareea”. Şi a adunat creştinii şi cum se face în Vinerea Mare, au făcut înconjurul bisericii şi s-au rugat la Dumnezeu să îi scape. În biserica lor era o icoană mare a Sfântului Mercurie, mare mucenic . Şi atunci, la un moment dat , cum se rugau ei la icoană, dispare sfântul din icoană. După zece minute sau câte au fost, Sfântul Mercurie apare din nou în icoană, însă de data aceasta cu suliţa plină de sânge. Şi, scumpii mei, s-au speriat ! Istoria, care minte şi nu spune adevărul, spune aşa: la un moment dat acesta s-a refugiat într-o căpiţă de fân şi când a fost scos de acolo de un necunoscut şi după ce i-a spintecat maţele , le-a luat în mână şi le-a azvârlit către cer şi a căzut strigând : “Ai biruit Galileene !” Iată ce sfinţi!

Să dea Dumnezeu şi Maica Domnului, ca România noastră, să ajungă să rămână cu aceşti trei mari , coloşi , stâlpi ai bisericii . Că au şi rămas : foarte mulţi sunt Ioan, foarte mulţi sunt Vasile şi foarte mulţi sunt Grigorie. Să rămână şi să ne conducă ei duhovniceşte ţara până în împarăţia lui Dumnezeu. Amin!

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Sfaturi către tinerii

Cuvânt înflăcărat rostit de Părintele Ioan Iovan tinerilor din Cluj despre reeducarea din închisorile comuniste și îndemnul la păstrarea și mărturisirea credinței ortodoxe.

Gânduri ale părintelui

  • "Eu acum vorbesc puţin exaltat, pentru că merită Euharistia. Dintre orice sub soare, Euharistia merită să fii exaltat pentru ea, fiindcă e un Cer în pământ, un Cer venit zilnic pe pământ."
  • "Nu este compartiment al vieţii, în care Hristos să nu-Şi fi spus cuvântul, cum e bine."

Ultimele comentarii

Maica Domnului

Icoana Preacuratei Născătoare de Dumnezeu din biserica Mănăstirii Recea, în fața căreia a slujit părintele Ioan de atâtea ori.